Bergvliet Nieuws

Algemene Ledenvergadering
   (12-02-2018)

De Algemene Leden Vergadering van de HLTC Bergvliet zal op vrijdag 9 maart worden gehouden.  Aanvang 20:00 uur, Locatie Tennispark Wilgenoord / Bergvliet. De notulen van vorig jaar en het verslag van de commissies is te vinden via Verenigingsdocumenten


Concept agenda ALGEMENE LEDENVERGADERING HLTC BERGVLIET  dd 9 maart 2018

1. Opening

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2017

3. Bestuursverslag over het seizoen 2017

Van het seizoen 2017 zal elke commissie zijn eigen jaarverslag maken.

               Deze verslagen zullen u, met de definitieve ALV agenda, worden toegestuurd.

               Deze verslagen maken geen onderdeel meer uit van het voorgelezen bestuursverslag

4. Jaarverslagen commissies

5. Financieel verslag over het boekjaar 2017 (in te zien een half uur vóór aanvang van de vergadering)

6. Verslag van de kascommissie

7. Begroting voor het boekjaar 2018 en vaststelling contributie 2018 e.v.

8. Samenstelling bestuur en commissies

Aftredend – niet herkiesbaar – n.v.t.

Voorstel tot benoeming Arnoud Schröder tot voorzitter van de Park-/Baancommissie (verantwoordelijk voor banen, tuin en clubhuis): aan de leden wordt instemming gevraagd voor deze benoeming in het bestuur.

Geldtelcommissie: voorstel tot opheffing van deze commissie onder dankzegging van  de leden van deze commissie, te weten: Teus den Braber, Ronald Coomans, Marijke Klip-Middeldorp en Jan van Overbruggen

Team Baanonderhoud: de leden van deze commissie hebben kenbaar te stoppen met het baanonderhoud. De volgende leden worden voor hun inzet t.a.v. het baanonderhoud bedankt, te weten: Arie Hoogendijk, Rob den Blijker, Jan Verkaik, Nico Verwoerd, Ronald Coomans en Jan van der Voet.

9. Voorstel ontheffing van 70+ leden tot het draaien van bardiensten

10. Voorstellen ingediend door tenminste vijf leden

NB In artikel 8 van het huishoudelijk reglement staat dat dergelijke voorstellen, w.o. voorstel tot benoeming van ereleden tenminste 21 dagen voor de vergaderdatum schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend, aan de agenda worden toegevoegd.

11. Mededeling van het Bestuur

12. Rondvraag

13. Sluiting

 


Nieuws

12-02-2018

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Leden Vergadering van de HLTC Bergvliet zal op vrijdag 9 maart worden gehouden.  Aanvang 20:00 uur, Locatie Tennispark Wilgenoord / Bergvliet.

Lees meer...

23-12-2017

Woensdag 3 januari 2018 Oliebollen tennis voor de jeugd.

Het nieuwe jaar begint de jeugd in 2018 natuurlijk met tennis in de BeQuick hal. Dit jaar Oliebollen tennis op woensdag 3 januari 14:00 uur

Lees meer...

14-12-2017

Sparen voor je vereniging - Start 7 februari 2018

Sponsor de verenging. Vanaf 7 februari ontvang je bij elke besteding van € 10,- een sportpunt. Deze sportpunten kunt u toekennen aan de HLTC Bergvliet.
Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra sport- en spelmaterialen voor onze sportvereniging aanschaffen. Op de website
van JumboSpaarActie kunt u de HLTC Bergvlet opgeven als vereniging om uw spaarpunten aan te doneren.

Lees meer...

05-12-2017

Klaverjasavond verplaatst.

Het klaverjassen van 15 december is verplaatst naar 22 december.

Lees meer...

Activiteiten

Alle sportieve activiteiten die door het jaar voor en door onze leden worden georganiseerd


2.ORANGE Bergvliet clubsponsor

Vanaf 2015 is 2.Orange B.V. de nieuwe clubsponsor.

2.Orange is een onafhankelijke leverancier op het vlak van visuele- en audiovisuele communicatie- en presentatiemiddelen van A tot Z. Denkt u aan narrowcasting (planbare informatiemonitoren), vergaderruimte inrichting, spraaksystemen, videoconferencing- en streaming oplossingen en domotica invulling.

Door middel van de juiste combinatie van advies, producten, installatie en service beogen de ervaren adviseurs vanuit het kantoor te Moordrecht een lange termijn en een one-stop-shop samenwerking te bewerkstelligen.

De organisatie richt zich op het MKB en MKB+. 2.Orange bedient heel Nederland en daarbuiten vanuit het hoofdkantoor in Moordrecht (Gouwepark) waar tevens het kenniscentrum en de hypermoderne showroom is gevestigd.

De missie van 2.Orange is groot te worden door ‘klein’ te blijven. Het streven is om altijd eerste klas dienstverlening op maat te leveren. Dat realiseren zij door een gedegen inventarisatie bij de opdrachtgevers te koppelen aan onze partners die inspelen op de klantbehoeften van vandaag.

Voor meer informatie kunt u kijken op 2.Orange of bellen naar 010-8200306.

2.Orange Open

Het jaarlijkse toernooi van Bergvliet, dat begin augustus wordt gespeeld.

Padel

Padel is een racket- en balsport voor twee tegen twee spelers, waarbij een bal, gelijkend op een tennisbal, met een racket over een net dient gespeeld te worden. Het is een mix van tennis en squash. De sport is nog relatief onbekend in Nederland, maar wel sterk in opkomst.


Ogenblik a.u.b. ...