Bergvliet is gestart met aanleg LED-verlichting.

30 mei 2020


Door omstandigheden enkele weken vertraagd, is inmiddels een start gemaakt met de
uitvoering van het project LED-verlichting op alle tennisbanen en zonnepanelen op het dak
van ons clubhuis, zoals was afgesproken op onze Algemene Ledenvergadering op 6 maart jl.

Afgelopen donderdag zijn met hulp van vijf vrijwilligers enkele lichtmasten recht gezet en
beter gefundeerd, omdat de LED-armaturen zwaarder zijn dan de huidige armaturen van de
tennisbaanverlichting. Op bijgaande foto zijn enkele vrijwilligers te zien, die beton hebben
uitgereden voor de nieuwe fundatie van die lichtmasten.

Vanwege aantrekkende wind die dag moest een paar lichtmasten met touwen over de
banen worden gefixeerd, waardoor enkele banen helaas een dag niet gebruikt konden
worden.

Binnenkort zal het bedrijf Ledsgo-eco starten met het vervangen van de armaturen en zullen
de zonnepanelen worden aangebracht op het dak van ons clubhuis. De verwachting is dat
hierdoor verder geen of weinig overlast zal ontstaan.

In de nieuwe situatie zal de verlichting van de tennisbanen in- en uitgeschakeld kunnen
worden op een nieuwe schakelkast naast het afhangbord in de gang van de toiletten.

De verwachting is dat het project eind juni of in de eerste helft van juli kan worden afgerond.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn over de uitvoering van dit project dan kan je contact
opnemen met Arnoud Schröder, tel. nr. 06 -10892990.

Nieuwscategorieën