Bestuursmededeling

27 september 2018


Mededeling aan alle leden van HLTC Bergvliet

Op dinsdag 25 september j.l. heeft een bijzondere Algemene Ledenvergadering conform artikel 12 lid 3 van de Statuten plaatsgevonden.
In deze vergadering is een tweetal besluiten genomen, waarvan ik vind dat alle leden daarvan kennis moeten kunnen nemen.
Vooraf is vastgesteld dat het, volgens de statuten van onze vereniging, vereiste quorum (10% van het aantal seniorleden en ereleden) voor rechtsgeldige besluiten ruimschoots aanwezig was. Er waren 63 leden aanwezig.
 
Over de aanleg van padelbanen is (met 43 stemmen voor, 14 stemmen tegen, 3 stemmen blanco en 3 ongeldige stemmen) het volgende besluit genomen:

HLTC Bergvliet besluit tot aanleg van 2 padelbanen, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. Minimaal € 40.000 aan subsidie.
  2. Maximaal € 25.000 aan ledencertificaten/ crowdfunding met een looptijd van 5 jaar. 
  3. Minimaal inzet van HLTC Bergvliet eigen vermogen en ledenacties van € 10.000. 
  4. Maximaal € 80.000 bancair/ andere geldverschaffers aan leningen met een looptijd van 15 jaar. 
      Realisatie van deze banen is een grote uitdaging en daarom roep ik iedereen op, die meent hieraan te kunnen bijdragen met tijd, kennis
     en expertise, dit kenbaar ter maken (mailadres:  [email protected]). 
  • Over de voortgang van dit project zullen alle leden door nieuwsbrieven worden geïnformeerd. 
Tot slot, Yvonne Raateland is met algemene stemmen gekozen tot bestuurslid; Yvonne zal de secretarisfunctie van de vereniging gaan vervullen. 
Uiteraard zal Saskia de Graaf, voormalig secretaris bij de volgende Algemene Ledenvergadering gepast bedankt worden voor haar inzet als secretaris. 
  
Met vriendelijke groet 
Bert van Noord, voorzitter HLTC Bergvliet 


zie ook persbericht 28- 09-2018
persbericht Padel 28-09-2018

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

(0182) 501928

Sportpark Wilgenoord

Provincialeweg west 3
2851 EH Haastrecht