Het 2OrangeOpen is weer voorbij.

10 augustus 2020


Onder lastige omstandigheden hebben Tijs en Koen Gommans met hulp van een nieuw team, bestaande uit de tafeldames, barcommissie, en vele andere vrijwilligers een prachtig visitekaartje van Bergvliet in de regio afgeleverd.

Het was zeer spannend of het toernooi, vanwege Covid-19, wel door kon gaan. Gelukkig gaf de KNLTB op tijd groen licht en in samenwerking met het bestuur, de toernooi, baan en barcommissie werd een aangepast plan gesmeed.

Langzamerhand liep de inschrijving vol en zelfs overvol. Van heinde en verre kwamen de inschrijvingen en dit jaar bezochten veel nieuwe spelers ons toernooi. Ook dit jaar moest de organisatie de nodige spelers uitloten.

Niemand wist toen nog dat de temperaturen gedurende de week zo hoog op zouden lopen. Vandaar ook de complimenten naar alle spelers. Het lage aantal uitvallers heeft bewezen dat de deelnemers ondanks de warmte graag willen spelen. Ook was de bereidheid van de spelers groot om een geschikt tijdstip te vinden. Hulde.

Ook de complimenten naar de toeschouwers. Waar mogelijk werden de corona-maatregelen van het RIVM in acht genomen.

Met de terechte winnaars Wietze Janssen (HE3) en Marije van Zwienen (DE3) heeft deze editie opnieuw de winnaars gekregen die het toernooi verdient.

Overige winnaars

2orangeOpen.nl

Foto's

We kijken nu al uit naar volgend jaar.

Nieuwscategorieën