Inschrijving waardecertificaten Padel gestart

17 november 2018Beste ,
 
Ongetwijfeld heb je gehoord van een hernieuwde uitgifte van waardecertificaten van onze vereniging.
De opbrengst van de waardecertificaten zal volledig worden ingezet voor de bouw van 2 padel banen en de daarbij horende introductie van de padel sport binnen de HLTC Bergvliet.  
 
Zoals mogelijk bekend heeft de HLTC Bergvliet eerder, in 2012 t.b.v. de renovatie van ons tennispark, een totaal bedrag van € 35.000 aan waardecertificaten uitgegeven. Deze uitgifte is destijds conform afspraak en binnen de vastgestelde periode volledig terugbetaald. Dat wil zeggen dat we met vertrouwen deze nieuwe waardecertificaten willen en kunnen uitgeven. 
 
De uitgifte van deze waardecertificaten bedraagt maximaal € 25.000, bestaande uit waardecertificaten van € 50, € 100 en € 250 met een looptijd van maximaal 5 jaar. Bij het bereiken van het maximale bedrag van € 25.000 zal de inschrijving worden gestopt.
 
Hoe werkt dit… 
-      Je schrijft in voor een of meerdere waardecertificaten (verdeeld in delen van € 50, € 100 en/of € 250)
        o  Je geeft aan of je over de waarde van de certificaten wél of géén rente wilt ontvangen.
        o  Je ondertekent het inschrijfformulier en stuurt dit formulier op naar bovenstaande adresgegevens van onze penningmeester. 
-      Na de definitieve “GO” vanuit het bestuur van de HLTC Bergvliet, word je schriftelijk gevraagd of je het bedrag van de gereserveerde certificaten  wilt storten op de bankrekening van de HLTC Bergvliet.
        o  Door een inschrijving zal een onherroepelijke plicht tot volstorting van het ingeschreven / gereserveerde bedrag ontstaan.
        -      Het waardecertificaat wordt op naam en voorzien van een certificaatnummer vervaardigd.
        -      Je ontvangt de waardecertificaten digitaal of thuis gestuurd. 
-      De rente van deze waardecertificaten is vastgesteld op 1%, dit is hoger dan de huidige bankrente en zal – als je de vraag met betrekking tot de rente op het inschrijfformulier met “JA” beantwoord hebt – jaarlijks worden uitgekeerd.
        -      Gedurende de looptijd zal de uitloting van de waardecertificaten op een door het bestuur te bepalen manier plaatsvinden. 
        -      De houder van de waardecertificaten zal bij uitloting hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld.
        -      Je ontvangt je inleg, al of niet met rente (door jou zelf te kiezen) binnen 5 jaar terug. 
 
Door mee te doen met deze uitgifte van waardecertificaten draag je bij aan de realisatie van de padel sport binnen onze vereniging.
  
 
Bert van Noord
Voorzitter HLTC Bergvliet


Voor meer informatie / inschrijfformulier zie bijlage 
waardecertificaat

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

(0182) 501928

Sportpark Wilgenoord

Provincialeweg west 3
2851 EH Haastrecht