Na de jeugd mogen nu ook volwassenen weer de baan op.

09 mei 2020


De kogel is door de kerk. Waar we lang op hebben gewacht, is vanaf maandag 11 mei weer mogelijk: we gaan tennis en padel spelen. De banen liggen klaar om te worden gebruikt. 

Wel moeten wij ons allemaal aan regels houden, die de overheid en de gemeente voor ons vaststellen. Het is onmogelijk om alle regels, protocollen van de gemeente en de KNLTB samen te vatten. Daarom doe ik een beroep op ieder lid van onze vereniging om op onze website kennis te nemen van informatie over het Covid-19 virus.

Ook op de website van de KNLTB, in de corona toolbox, is daarover veel informatie te vinden.

Zie ook het de bijlagen onderaan dit bericht (alleen website).

Wij, als bestuur gaan ervanuit dat ieder lid kennis neemt van deze informatie en zich aan de gedragsregels houdt! Dit om eigen veiligheid en die van anderen te waarborgen. Mogelijk volgen nog aanpassingen op het tijdschema, maar voorlopig is dit als volgt: 

 • Tennis en padel is vanaf 11 mei voor elk clublid mogelijk, als je je aan de bekende hygiëneregels (handen wassen, 1,5 meter afstand, etc., etc.) houdt. 
 • Voor volwassenen geldt: maximaal 2 spelers per tennisbaan en padelbaan.
 • Het terras mag weer open vanaf 1 juni.
 • Het clubhuis blijft vooralsnog gesloten tot 1 september (inclusief kleedkamers en douches).
 • Van de toiletten kan (bij uitzondering) vanaf 11 mei gebruik worden gemaakt: de deur naar de toiletten kan met je KNLTB-pas worden geopend. Sluit deze ook weer na gebruik. Maak gepast gebruik van de zeep en gel en de papieren handdoekjes. 

Belangrijke aandachtspunten:

 • De banen zullen maandag vanaf 9.00 uur deels (banen 1 en 2 en de padelbanen) en vanaf 10 u allemaal beschikbaar zijn.
 • Om drukte en wachttijden op het park zoveel mogelijk te beperken: reserveer een baan met de KNLTB Club app van huis uit!
 • Er kunnen geen padel-rackets worden geleend. Dit heeft te maken met de overdraagbaarheid van het virus via het handvat.
 • Het AED-apparaat hangt in de gang van de toiletten. Ook de EHBO-box is daar beschikbaar.
 • Er bestaat tot 1 juni geen garantie dat er getennist kan worden met licht. Immers, de bediening van de verlichting van de tennisbanen bevindt zich in het clubhuis en dat is afgesloten!
 • De tennisbanen worden dagelijks automatisch beregend tussen 12 uur en 12:15 uur; daarom kan er tussen 12 uur en 12:30 uur niet worden getennist.
 • Ga na het spelen direct weer naar huis. 

De KNLTB clubapp is zowel in de Google Play Store als in de Apple App Store beschikbaar.

Speciaal voor onze jeugdleden: jullie mogen op de woensdagmiddag, wanneer er les gegeven wordt ook vrijspelen, indien er banen niet bezet zijn. Natuurlijk mogen seniorleden met hun eigen kinderen vrij spelen op alle dagen. 

Vanuit de basisscholen van Haastrecht is het verzoek gekomen gebruik te mogen maken van ons park. Dit past ook geheel in het beleid in Nederland om jeugd in staat te stellen om te sporten en is ook voor onze vereniging van belang om jeugd kennis te laten maken met onze vereniging. Op het afhangbord zullen deze activiteiten zichtbaar zijn en het zal nooit zo zijn dat er dan geen banen beschikbaar zijn voor tennis of padel.   

We begrijpen dat met name de beperking van maximaal 2 personen per baan (tennis en padel) zeer teleurstellend is. We hopen echter met jullie dat als we ons er nu goed aan houden, we vanaf 1 juni wellicht weer positieve veranderingen kunnen melden. Immers, we hopen ook dat we op deze manier weer gezond en veilig kunnen sporten. Natuurlijk houden we jullie op de hoogte wanneer er veranderingen zijn.  

Tot slot: volg de aanwijzingen van bestuursleden en eventuele toezichthouders op. Let goed op jezelf en op elkaar!

Veel plezier !!   

Met vriendelijke groet,

Bestuur HLTC Bergvliet

protocol-verantwoord-sporten-8-meiregels.pdf aanvullende-richtlijnen-verantwoord-tennissen-en-padellen.pdf stappenplan-verenigingen-fase-2 8 mei.pdf

Nieuwscategorieën