Ook HLTC Bergvliet op slot

15 maart 2020


Door de crisis rondom het Coronavirus heeft de KNLTB aangegeven dat alle tennisparken en clubhuizen gesloten moeten worden, dus kan ook de training of het vrij spelen geen doorgang vinden.
 
V.w.b. de competitie heeft de KNLTB aangegeven dat alle competities tot en met 6 april niet doorgaan. De consequenties die deze maatregel heeft zal de komende dagen door de KNLTB in kaart worden gebracht. 
 
Voor onze vereniging geldt ook dat het openingstoernooi/instuif Padel op 29-03 niet doorgaat. 
 
De Parkcompetitie zal in ieder geval op 01-04 komen te vervallen, de andere data worden nog nader bekeken (afhankelijk van de situatie op dat moment).
 
Met vriendelijke groet,
 
Het bestuur van HLTC Bergvliet

Nieuwscategorieën