Uitnodiging algemene ledenvergadering

10 februari 2019

Geacht seniorlid van H.L.T.C. Haastrecht,

Hierbij nodig ik u uit voor de Algemene Leden Vergadering van de HLTC Bergvliet die op vrijdag 8  maart 2019, aanvang 20:00 uur, in het Clubhuis van Bergvliet zal worden gehouden. 
Indien er om 19:30 uur niet het vereiste ledenaantal aanwezig is om rechtsgeldige besluiten te nemen (vereist is een tiende deel van de seniorleden; Statuten H:LC Bergvliet), is hierbij een nieuwe vergadering uitgeschreven voor dezelfde dag om 20.15 uur. Hierbij is het aantal aanwezige leden niet van belang om alsnog rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen.
Ik wil benadrukken dat een van de agendapunten een voorstel voor contributieverhoging is.

Bijgaand de agenda van deze Algemene Leden Vergadering.
 
Met vriendelijke groet
Bert van Noord
Voorzitter HLTC Bergvliet


AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING HLTC BERGVLIET  dd 8 maart 2019
Clubhuis van Bergvliet 
 
1.      Opening 

2.      Mededelingen bestuur

3.      Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 9 maart 2018

4.      Notulen van de Buitengewone Ledenvergadering van 25 september 2018

5.      Bestuursverslag over het seizoen 2018

6.      Jaarverslagen commissies: Van het seizoen 2018 zal elke commissie zijn eigen jaarverslag maken

7.      Financieel verslag over het boekjaar 2018

8.      Verslag van de kascommissie 

9.      Status en voortgang aanleg padelbanen

10.   Begroting voor het boekjaar 2019 en vaststelling contributie 2019

11.   Samenstelling bestuur

12.   Rondvraag 

13.   SluitingUitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

(0182) 501928

Sportpark Wilgenoord

Provincialeweg west 3
2851 EH Haastrecht