Alles over padel bij Bergvliet

Kick-off padel

Op donderdag 18 oktober was de kick-off bijeenkomst van padel in het clubgebouw van Bergvliet. Om padel zo effectief mogelijk in te voeren binnen Bergvliet, zijn er werkgroepen samengesteld. Deze werkgroepen bestaan uit vrijwilligers die met verschillende competenties een steentje bij kunnen dragen aan de invoer van padel. De werkgroepen staan hieronder weergeven.

De planning voor het openen van de padelbanen zal gebaseerd zijn op 1 april 2019, met de start van ons 50 jarig jubileum. Dit zal betekenen dat veel van de evenementen een dubbel karakter zullen krijgen. Uiteraard kunnen de werkgroepen nog wel wat ondersteuning gebruiken. Mocht je graag onderdeel willen uit maken van één van de werkgroepen, neem dan contact op met [email protected]  

Status financiën

Zoals in de onderstaande thermometer te zien is heeft de werkgroep Financiën inmiddels toezeggingen binnen van een totaal aan leningen van € 75.000.  Deze toezeggingen hebben betrekking op leningen van 25K voor 15 jaar en 50K voor 20 jaar tegen een rentepercentage van 2%.  

Status Bouw/ Techniek 

De werkgroep bouw/ techniek is inmiddels alweer 2 keer bij elkaar geweest en druk bezig de, in het verleden, aangevraagde offertes te actualiseren. Er heeft zich ook een nieuwe padelbaan-bouwer gemeld die graag een aanbieding wil doen met aluminium padelkooien. Inmiddels is hier ook een gesprek mee geweest, zullen wij een referentiebezoek doen bij een vereniging waar deze banen al staan en hun aanbieding bestuderen. Om de banen betaalbaar te houden zullen deze in de daluren ook verhuurd dienen te worden. Om dit mogelijk te maken is er een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van online reserveren en betalen via onze website.  

Waardencertificaten / Crowdfunding

Zoals bekend zullen we bij de invoer van de padel sport binnen de HLTC Bergvliet waardecertificaten voor een totaal bedrag van € 25.000 uitgeven. Deze waardecertificaten hebben verschillende waarden en een looptijd van 5 jaar.  Binnenkort ontvangen jullie hier verdere informatie over. Voor de volledigheid wijzen we jullie erop dat je vooralsnog alleen kan inschrijven voor deze certificaten, m.a.w. de certificaten kan reserveren. De financiële afhandeling zal bij een definitieve “GO” van het padeltraject worden afgerond.  De definieve “GO” is afhankelijk van het behalen van de vooraf  gestelde financiële voorwaarde.  

Padeltoernooi

Vooruitlopend op de eventuele realisatie van de twee padel banen is er bij de KNLTB een verzoek ingediend om een padel toernooi te kunnen organiseren in 2019. Doen we dit nu niet dan kan dit in het seizoen 2019 niet meer worden gerealiseerd. Vanzelfsprekend gaat dit toernooi niet door wanneer er geen padelbanen op tijd of helemaal niet gerealiseerd worden.  

Doe jij al mee met de vriendenloterij?

Wist je dat je, door één telefoontje naar de vriendenloterij, je goede doel kan over laten zetten naar het goede doel  “de HLTC Bergvliet”. Per lot levert dat onze club € 81 per jaar op. Als je het goede doel waarvoor je meespeelt wilt wijzigen, neem dan contact op met de Ledenservice van de vriendenloterij via 088 - 020 1020. Te bereiken op werkdagen tussen 9.00 en 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 182 501 928

Sportpark Wilgenoord

Provincialeweg west 3
2851 EH Haastrecht