Bergvliet Nieuws

Beschikbaarheid Tennisbanen!
   (24-03-2018)

Momenteel wordt er met man en macht gewerkt om de banen voor het tennis beschikbaar te krijgen. Helaas hebben de weersomstandigheden hieraan niet meegewerkt en zijn de banen op ons sportpark nog niet bespeelbaar.
Vooralsnog ligt het in de bedoeling dat, als het weer dit toelaat, vrijdag 6 april de eerste avond zal zijn dat de tennisbanen bespeelbaar zullen zijn.

Als gevolg hiervan het volgende:
  • Het openingstoernooi komt te vervallen
  • De eerste speeldag van de parkcompetitie op een andere dag wordt ingehaald.
  • V.w.b. de geplande jeugdcompetitie van 2 april volgt nadere informatie vanuit de jeugdcommissie.
  • De tot vrijdag 6 april geplande bardiensten komen te vervallen. De betrokken leden zijn inmiddels geïnformeerd.

Houd svp de website en de nieuwsbrieven goed in de gaten voor nadere informatie

Deel via:

(Terug naar boven)


KNLTB-app ook voor Bergvliet beschikbaar
   (09-03-2018)

De KNLTB app is ook voor de Bergvliet leden beschikbaar.

Meer informatie over de KNLTB app zie  

https://knltb.club/app/

Download de KNLTB app op je mobiele telefoon

- vul je KNLTB gegevens in.

- zoek in de app de HLTC Bergvliet als tennisvereniging op 

- zoek je tennismaatjes en vul je beschikbaarheid in. 

- afspreken voor een tennispartij is nog nooit zo eenvoudig geweest

  uiteraard houden we je via de app op de hoogte van het nieuws, o.a. de nieuws items van Bergvliet. 

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Competitieteams en -indeling bekend.
   (05-03-2018)

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Inschrijven Parkcompetitie
   (02-03-2018)

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Sparen voor je vereniging - Actie loopt nog t/m eind maart
   (26-02-2018)

Spaar ook mee voor jouw sportvereniging- Start 7 februari 2018 t/m 27 maart 2018

Elke sportvereniging kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom stelt Jumbo voor deze ‘Sparen voor je Sportvereniging’ actie onder de deelnemende verenigingen, per regio, een te verdelen budget beschikbaar.

Sportverenigingen hebben aangegeven waar ze graag voor willen sparen. Denk bijvoorbeeld aan trainingsmateriaal, verzorgingsproducten, sportveldinrichting, een hangbank of een klimpaal.
 

Hoe kan ik sparen voor mijn sportvereniging?

Tijdens de actieperiode ontvang je bij iedere € 10,- een punt met een unieke code bij de  deelnemende Jumbo-winkels. Via de website  

 JumboSpaarActie

kun je heel eenvoudig jouw punten toewijzen aan een onze vereniging. Help jij mee onze spaardoelen te realiseren?

Hoe meer punten de vereniging verzamelt, hoe groter het bedrag dat de vereniging kan besteden aan spel- en leermaterialen. Aan het einde van de actie wordt per regio het beschikbare budget verdeeld over alle deelnemende sportverenigingen op basis van het aantal ontvangen punten. De hoogte van het bedrag per regio wordt gebaseerd op het aantal verenigingen in die regio.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemene Ledenvergadering
   (12-02-2018)

De Algemene Leden Vergadering van de HLTC Bergvliet zal op vrijdag 9 maart worden gehouden.  Aanvang 20:00 uur, Locatie Tennispark Wilgenoord / Bergvliet. De notulen van vorig jaar en het verslag van de commissies is te vinden via Verenigingsdocumenten


Concept agenda ALGEMENE LEDENVERGADERING HLTC BERGVLIET  dd 9 maart 2018

1. Opening

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2017

3. Bestuursverslag over het seizoen 2017

Van het seizoen 2017 zal elke commissie zijn eigen jaarverslag maken.

               Deze verslagen zullen u, met de definitieve ALV agenda, worden toegestuurd.

               Deze verslagen maken geen onderdeel meer uit van het voorgelezen bestuursverslag

4. Jaarverslagen commissies

5. Financieel verslag over het boekjaar 2017 (in te zien een half uur vóór aanvang van de vergadering)

6. Verslag van de kascommissie

7. Begroting voor het boekjaar 2018 en vaststelling contributie 2018 e.v.

8. Samenstelling bestuur en commissies

Aftredend – niet herkiesbaar – n.v.t.

Voorstel tot benoeming Arnoud Schröder tot voorzitter van de Park-/Baancommissie (verantwoordelijk voor banen, tuin en clubhuis): aan de leden wordt instemming gevraagd voor deze benoeming in het bestuur.

Geldtelcommissie: voorstel tot opheffing van deze commissie onder dankzegging van  de leden van deze commissie, te weten: Teus den Braber, Ronald Coomans, Marijke Klip-Middeldorp en Jan van Overbruggen

Team Baanonderhoud: de leden van deze commissie hebben kenbaar te stoppen met het baanonderhoud. De volgende leden worden voor hun inzet t.a.v. het baanonderhoud bedankt, te weten: Arie Hoogendijk, Rob den Blijker, Jan Verkaik, Nico Verwoerd, Ronald Coomans en Jan van der Voet.

9. Voorstel ontheffing van 70+ leden tot het draaien van bardiensten

10. Voorstellen ingediend door tenminste vijf leden

NB In artikel 8 van het huishoudelijk reglement staat dat dergelijke voorstellen, w.o. voorstel tot benoeming van ereleden tenminste 21 dagen voor de vergaderdatum schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend, aan de agenda worden toegevoegd.

11. Mededeling van het Bestuur

12. Rondvraag

13. Sluiting

Deel via:

(Terug naar boven)

 


Nieuws

24-03-2018

Beschikbaarheid Tennisbanen!

Momenteel wordt er met man en macht gewerkt om de banen voor het tennis beschikbaar te krijgen. Helaas hebben de weersomstandigheden hieraan niet meegewerkt en zijn de banen op ons sportpark nog niet bespeelbaar.

Voor alsnog ligt het in de bedoeling dat, als het weer dit toelaat, vrijdag 6 april de eerste avond zal zijn dat de tennisbanen bespeelbaar zullen zijn.

Lees meer...

17-03-2018

Inschrijving parkcompetite met een week verlengd.

De indeling van de parkcompetitie wordt pas in de allerlaatste week van maart gemaakt. Een week later dan gepland. Hierdoor is de inschrijvingstermijn met een week verlengd. In het weekend van 31 maart wordt het speelschema voor woensdag 4 april bekend gemaakt.
Dus inschrijven kan nog steeds!

Inschrijven

09-03-2018

KNLTB-app ook voor Bergvliet beschikbaar

De KNLTB app is ook voor de Bergvliet leden beschikbaar.

Meer informatie over de KNLTB app zie 

https://knltb.club/app/

 

 

 

Lees meer...

05-03-2018

Competitieteams en -indeling bekend.

De KNLTB heeft de competitie indeling bekend gemaakt. Alle (senioren) teams staan nu op de website. Zie voorjaarscompetitie.

Activiteiten

Alle sportieve activiteiten die door het jaar voor en door onze leden worden georganiseerd


2.ORANGE Bergvliet clubsponsor

Vanaf 2015 is 2.Orange B.V. de nieuwe clubsponsor.

2.Orange is een onafhankelijke leverancier op het vlak van visuele- en audiovisuele communicatie- en presentatiemiddelen van A tot Z. Denkt u aan narrowcasting (planbare informatiemonitoren), vergaderruimte inrichting, spraaksystemen, videoconferencing- en streaming oplossingen en domotica invulling.

Door middel van de juiste combinatie van advies, producten, installatie en service beogen de ervaren adviseurs vanuit het kantoor te Moordrecht een lange termijn en een one-stop-shop samenwerking te bewerkstelligen.

De organisatie richt zich op het MKB en MKB+. 2.Orange bedient heel Nederland en daarbuiten vanuit het hoofdkantoor in Moordrecht (Gouwepark) waar tevens het kenniscentrum en de hypermoderne showroom is gevestigd.

De missie van 2.Orange is groot te worden door ‘klein’ te blijven. Het streven is om altijd eerste klas dienstverlening op maat te leveren. Dat realiseren zij door een gedegen inventarisatie bij de opdrachtgevers te koppelen aan onze partners die inspelen op de klantbehoeften van vandaag.

Voor meer informatie kunt u kijken op 2.Orange of bellen naar 010-8200306.

2.Orange Open

Het jaarlijkse toernooi van Bergvliet, dat begin augustus wordt gespeeld.

Padel

Padel is een racket- en balsport voor twee tegen twee spelers, waarbij een bal, gelijkend op een tennisbal, met een racket over een net dient gespeeld te worden. Het is een mix van tennis en squash. De sport is nog relatief onbekend in Nederland, maar wel sterk in opkomst.


Ogenblik a.u.b. ...