Bergvliet Nieuws

Algemene Ledenvergadering
   (12-02-2018)

De Algemene Leden Vergadering van de HLTC Bergvliet zal op vrijdag 9 maart worden gehouden.  Aanvang 20:00 uur, Locatie Tennispark Wilgenoord / Bergvliet. De notulen van vorig jaar en het verslag van de commissies is te vinden via Verenigingsdocumenten


Concept agenda ALGEMENE LEDENVERGADERING HLTC BERGVLIET  dd 9 maart 2018

1. Opening

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2017

3. Bestuursverslag over het seizoen 2017

Van het seizoen 2017 zal elke commissie zijn eigen jaarverslag maken.

               Deze verslagen zullen u, met de definitieve ALV agenda, worden toegestuurd.

               Deze verslagen maken geen onderdeel meer uit van het voorgelezen bestuursverslag

4. Jaarverslagen commissies

5. Financieel verslag over het boekjaar 2017 (in te zien een half uur vóór aanvang van de vergadering)

6. Verslag van de kascommissie

7. Begroting voor het boekjaar 2018 en vaststelling contributie 2018 e.v.

8. Samenstelling bestuur en commissies

Aftredend – niet herkiesbaar – n.v.t.

Voorstel tot benoeming Arnoud Schröder tot voorzitter van de Park-/Baancommissie (verantwoordelijk voor banen, tuin en clubhuis): aan de leden wordt instemming gevraagd voor deze benoeming in het bestuur.

Geldtelcommissie: voorstel tot opheffing van deze commissie onder dankzegging van  de leden van deze commissie, te weten: Teus den Braber, Ronald Coomans, Marijke Klip-Middeldorp en Jan van Overbruggen

Team Baanonderhoud: de leden van deze commissie hebben kenbaar te stoppen met het baanonderhoud. De volgende leden worden voor hun inzet t.a.v. het baanonderhoud bedankt, te weten: Arie Hoogendijk, Rob den Blijker, Jan Verkaik, Nico Verwoerd, Ronald Coomans en Jan van der Voet.

9. Voorstel ontheffing van 70+ leden tot het draaien van bardiensten

10. Voorstellen ingediend door tenminste vijf leden

NB In artikel 8 van het huishoudelijk reglement staat dat dergelijke voorstellen, w.o. voorstel tot benoeming van ereleden tenminste 21 dagen voor de vergaderdatum schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend, aan de agenda worden toegevoegd.

11. Mededeling van het Bestuur

12. Rondvraag

13. Sluiting

 


Nieuws

23-05-2018

Parkcompetitie nadert ontknoping

Na de zesde speeldag maken Robin Harkema en Frarie van Vliet grote kans op de eindoverwinning. Maar er zijn een aantal gevaarlijke achtervolgers.

Bij de dames strijden Bea Snel en Marloes Boere om de overwinning. Ook hier zijn er gevaarlijke outsiders.

De stand na de zesde speelronde.

17-05-2018

Stand parkcompetitie na 5 speelronden

Nog twee speeldagen en dan zit de parkcompetitie er weer op. Over de winnaars valt nog weinig te zeggen. Zowel bij de dames als bij de heren zijn er nog volop kanshebbers. De volledige lijst vindt u hier.

06-05-2018

Tussenstand parkcompetitie

Komende woensdag is het vrijspelen, trainen, recreatief tennissen want de parkcompetitie ligt voor één week stil i.v.m. de meivakantie. De tussenstand is uiteraard te raadplegen op deze pagina. Vanaf woensdag 16 mei gaan we weer verder.

06-05-2018

Alles weten over padel bij HLTC Bergvliet?

Voor alle leden van HLTC Bergvliet wordt er een informatieavond gehouden over de voortgang van het onderzoek naar de haalbaarheid van Padel binnen onze club. Op deze avond krijgt je alles te horen over de status, voortgang en verdere plannen.

Lees meer...

Activiteiten

Alle sportieve activiteiten die door het jaar voor en door onze leden worden georganiseerd


2.ORANGE Bergvliet clubsponsor

Vanaf 2015 is 2.Orange B.V. de nieuwe clubsponsor.

2.Orange is een onafhankelijke leverancier op het vlak van visuele- en audiovisuele communicatie- en presentatiemiddelen van A tot Z. Denkt u aan narrowcasting (planbare informatiemonitoren), vergaderruimte inrichting, spraaksystemen, videoconferencing- en streaming oplossingen en domotica invulling.

Door middel van de juiste combinatie van advies, producten, installatie en service beogen de ervaren adviseurs vanuit het kantoor te Moordrecht een lange termijn en een one-stop-shop samenwerking te bewerkstelligen.

De organisatie richt zich op het MKB en MKB+. 2.Orange bedient heel Nederland en daarbuiten vanuit het hoofdkantoor in Moordrecht (Gouwepark) waar tevens het kenniscentrum en de hypermoderne showroom is gevestigd.

De missie van 2.Orange is groot te worden door ‘klein’ te blijven. Het streven is om altijd eerste klas dienstverlening op maat te leveren. Dat realiseren zij door een gedegen inventarisatie bij de opdrachtgevers te koppelen aan onze partners die inspelen op de klantbehoeften van vandaag.

Voor meer informatie kunt u kijken op 2.Orange of bellen naar 010-8200306.

2.Orange Open

Het jaarlijkse toernooi van Bergvliet, dat begin augustus wordt gespeeld.

Padel

Padel is een racket- en balsport voor twee tegen twee spelers, waarbij een bal, gelijkend op een tennisbal, met een racket over een net dient gespeeld te worden. Het is een mix van tennis en squash. De sport is nog relatief onbekend in Nederland, maar wel sterk in opkomst.


Ogenblik a.u.b. ...