Automatische beregening

Het is lekker warm weer de laatste dagen en naar het zich laat uitzien blijft het ook zo voor de komende periode.
Om de banen goed te houden moeten wij echter (veel) vaker de banen gaan beregenen.

Naast het veelvuldig beregenen door de onderhoudsploegen zullen wij deze week dan ook beginnen met het automatisch beregenen van de banen.
Naast beregening vroeg in de ochtend zal er ook beregend gaan worden tussen 12:00h en 12:30h. De banen zijn dan niet bespeelbaar, bij de banen worden bordjes gehangen waarop men hiervoor gewaarschuwd wordt.

Let dus allen s.v.p. goed op deze beregeningstijden zodat je hierdoor niet verrast wordt en geen onvrijwillige douche van slootwater krijgt.