Baanreglement

Speeltijden tennissen:

Senioren:

Op alle dagen van de week tot s' avonds laat totdat de baanverlichting (automatisch) wordt uitgeschakeld;

Junioren:

Woensdag van 13.00 tot 19.00 uur op de banen 1 t/m 4 (Dus senioren mogen van de baan gehaald worden);
overige dagen tot 19.30 uur op alle banen.

 

Speeltijden padellen:

Het gehele jaar tot s' avonds laat de baanverlichting automatisch wordt uitgeschakeld.

Regels voor het gebruik van de banen:

 • Digitaal afhangen van een baan is uitsluitend toegestaan met een geldige KNLTB ledenpas of introducépasje van HLTC Bergvliet.
 • Vrij spelen is mogelijk voor één speelperiode (van 45 minuten) door inschrijven met een spelers- of introducépas op het elektronisch afhangsysteem in de hal van het clubhuis. Daarna kan opnieuw worden afgehangen voor een volgende speelperiode.
 • Indien een padelbaan gehuurd is kan deze niet digitaal worden afgehangen.
 • Afhangen van de banen gebeurt volgens bezettingsgraad. Eerst de niet bezette banen, dan de banen waar single wordt gespeeld, daarna de banen waar dubbel wordt gespeeld. Singlespelers mogen worden bijgehangen.
 • Beperk het stroomverbruik van de baanverlichting. Bij tennis door bij voorrang in te hangen naast een baan waar de verlichting reeds brandt; baan (1 of 2), (3 of 4), (5 of 6). De laatste gebruikers van een baan zorgen er voor dat de baanverlichting na afloop z.s.m. wordt uitgezet.
 • Vrij spelen kan niet op de banen, die door de vereniging bestemd zijn voor tossen (tennis: op woensdagochtend en -avond), competitie, clubkampioenschappen en evenementen.
 • Vóór het verlaten van de baan zijn de spelers verplicht om in eigen speeltijd de baan te slepen of te vegen met het sleepnetten, de hark of bezem en bij tennis ook de lijnen te vegen.
 • Er kan niet gespeeld worden als er plassen of sneeuw op de banen liggen of de banen afgezet zijn door de parkbeheerder, dan wel het net op de baan niet gespannen is.
 • Bij aanhoudend droog weer in de zomer kan er overdag niet tussen 12 - 12:30 uur getennist worden als de automatische beregening ingeschakeld staat. Dit wordt bij de banen dan aangegeven met een waarschuwingsbordje op het hek.
 • De banen alleen betreden met schone tennisschoenen.
 • Roken op de banen is verboden.
 • Bij onweer dient men onmiddellijk de baan te verlaten.

Spelen met introducés

Introduceren is alleen mogelijk voor één spelperiode van 45 min. bij lege banen. Er mogen meerdere personen geïntroduceerd worden met per introducé een maximum van 3x keer per jaar. Per introducé betaalt men € 5,- per keer aan de bar als deze open is, anders zal degene die introduceert er voor zorgen dat alle namen, van zowel het Bergvliet-lid en de introducé(s), worden ingeschreven in het Introductieschrift, dat achter de bar ligt, zodat verrekening achteraf (jaarlijks gelijk met de factuur van het lidmaatschap) van het Bergvliet-lid kan plaats vinden. De introducé(s) wordt/worden vervolgens afgehangen met een introducépasje (uit de kassa of uit het Introductieschrift). Introducés beschikken niet eerder over speelrecht, dan nadat hun naam en woonplaats zijn ingeschreven in het Introductieschrift. Degene die iemand introduceert is verantwoordelijk voor (het speelrecht van) de introducé in het tennispark. Introductiepas(sen) na afloop inleveren bij de bar of zelf terug doen in het Introductieschrift!

22 november 2019