Lief en Leed

Sta even stil bij het Lief en Leed in onze vereniging en bij onze leden. Hierbij moet je denken aan een bloemetje, geschenkje of kaartje bij goede en minder goede momenten ​die zich voordoen bij ​de leden van onze vereniging.

Ken je iemand of een gebeurtenis waarvan je denkt daar moet aandacht vanuit de vereniging naar toe?

Neem dan contact op met Nancy Versteeg. Je vindt haar telefoonnummer in de ledenlijst, die je kunt raadplegen na aanmelding in My Club

Of stuur een e-mail naar [email protected]