Tennis & Padel lidmaatschap

Lid worden?

Het meest gekozen lidmaatschap is het KNLTB-lidmaatschap. Daarmee kun je het hele jaar door gebruik maken van onze banen en je kunt meedoen aan KNLTB-wedstrijden. Daarnaast kennen we bij onze vereniging een kennismakingslidmaatschap, zomerlidmaatschap en winterlidmaatschap. 

Je kunt je als lid aanmelden via onderstaande knop.

Lid worden?

Kennismakingslidmaatschap

Het kennismakingslidmaatschap duurt 2 maanden en kan op elk moment van het jaar ingaan. Een kennismakingslidmaatschap kost € 55,00 en kun je één keer afsluiten. Met dit lidmaatschap kun je gedurende deze 2 maanden op onze banen spelen en meedoen aan de activiteiten die HTPC Bergvliet organiseert. Je krijgt geen KNLTB-lidmaatschap.

Het kennismakingslidmaatschap is in tegenstelling tot het zomer- en winterlidmaatschap eenmalig. Als je ooit zomerlid, winterlid of kennismakingslid geweest bent, kun je helaas niet opnieuw gebruik maken van het kennismakingslidmaatschap.

Zomerlidmaatschap 

Het zomerlidmaatschap loopt van 1 juni tot en met 31 augustus en kost € 88,00 per lidmaatschap. Een zomerlidmaatschap kun je meerdere jaren afsluiten. Met dit lidmaatschap kun je deze maanden op onze banen spelen en meedoen aan de activiteiten die HTPC Bergvliet organiseert. Je krijgt geen KNLTB-lidmaatschap.

Winterlidmaatschap 

Het winterlidmaatschap loopt van 1 oktober tot en met 31 maart en kost € 110,00 per lidmaatschap. Een winterlidmaatschap kun je meerdere jaren afsluiten. Met dit lidmaatschap kun je deze maanden op onze banen spelen en meedoen aan de activiteiten die HTPC Bergvliet organiseert. Je krijgt geen KNLTB-lidmaatschap.

Ons ledenbestand bestaat op dit moment uit ca. 450 leden waaronder zo’n 35 jeugdleden.

Contributie (2024)
Kosten per jaar  
Senior € 176,00  
Jeugd 11 t/m 17 jaar € 88,00 In het jaar dat een junior 18 wordt, is men senior.
Tenniskid 4 t/m 10 jaar € 47,00 In het jaar dat je 11 wordt, val je in de categorie Jeugd.
Donateur € 13,75  
     
Contributie (2024) Kosten per periode  
Kennismakingslid volwassene € 55,00 2 maanden
Zomerlid volwassene € 88,00 juni t/m augustus
Winterlid volwassene € 110,00 oktober t/m maart

 

Als je al eerder bij een vereniging hebt getennist, die is aangesloten bij de KNLTB, dan heb je ook al een KNLTB-nummer in bezit. Wij verzoeken je vriendelijk dit nummer aan ons door te geven. Het vereenvoudigt de administratie en je behoudt je rating.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december. Bij aanmelding na 1 mei wordt de contributie naar het aantal overgebleven maanden berekend. De contributie voor het resterende jaar betreft voor seniorleden:

Aanmelding vanaf Resterende contributie
1 mei € 156
1 juni € 136
1 juli € 116
1 augustus € 97
1 september € 77
1 oktober € 57
1 november € 37
1 december € 18
 

Opzeggen lidmaatschap

Wil je je lidmaatschap voor het volgende jaar opzeggen dan moet dat gebeuren vòòr 1 december van het lopende jaar door een mail te sturen met je voor- en achternaam en de reden van opzegging naar de ledenadministratie.

De vereniging draait op vrijwilligers.

Dit betekent dat ieder lid van Bergvliet twee keer per jaar een bardienst draait. De bardienst is overigens af te kopen. Voor de procedure en het bedrag om een bardienst af te kopen kun je contact opnemen met de barcommissie.

Voor een vereniging als de onze is de inzet van vrijwilligers van groot belang.