Lidmaatschap

Ons ledenbestand bestaat op dit moment uit ca. 370 leden waaronder zo’n 50 jeugdleden.

Contributie (2021)
Kosten per jaar  
Senior € 154,00  
Jeugd 12 t/m 17 jaar € 77,00 In het jaar dat een junior 18 wordt, is men senior.
Pupil 10 t/m 11 jaar € 61,50 In het jaar dat je 12 wordt, val je in de categorie 12 tm 17 jaar.
Tenniskid 4 t/m 9 jaar € 41,00 In het jaar dat je 10 wordt, val je in de categorie 10 tm 11 jaar.
Kennismaking met tennis/padel volwassene* € 49,95 3 maanden
Kennismaking met tennis/padel jeugd* € 25,00 3 maanden
Zomerlid volwassene € 77,00 juni, juli en augustus
Zomerlid jeugd € 38,50 juni, juli en augustus
Donateur € 12,50  

 

Als u al eerder bij een vereniging hebt getennist, die is aangesloten bij de KNLTB, dan heeft u ook al een KNLTB-nummer in uw bezit. Wij verzoeken u vriendelijk dit nummer aan ons door te geven. Het vereenvoudigt de administratie en u behoudt uw rating. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december. Bij aanmelding na 1 mei, wordt de contributie naar het aantal overgebleven maanden berekend.

Actuele pasfoto

De ledenpas die de KNLTB verstrekt is meerdere jaren geldig. Het is derhalve van belang
dat er een actuele pasfoto op staat. Verzoek aan alle leden is bij het overmaken van de
jaarlijkse contributie de pasfoto te checken en eventueel een nieuwe pasfoto aan te leveren.

Sign up?

*Kennismaking met tennis/padel

Maak kennis met tennis en padel tijdens een lidmaatschap van drie maanden. Het "kennismakingslidmaatschap" kan op elk moment van de maand ingaan en kost 49,95 Euro. Voor jeugd is de prijs 25,00 Euro voor 3 maanden.
Tijdens deze periode kunt u als volwaardig lid van de HLTC Bergvliet volop gebruik maken van onze tennis- en padelbanen. Omdat u géén lid wordt van de tennisbond (KNLTB) kan uitsluitend worden deelgenomen aan de activiteiten die door de HLTC Bergvliet worden georganiseerd.

Het kennismakingslidmaatschap is in tegenstelling tot het zomerlidmaatschap eenmalig. Als je ooit zomerlid of kennismakingslid geweest bent, kun je helaas niet opnieuw gebruik maken van het kennismakingslidmaatschap.

Als je aansluitend aan je kennismakings- of zomerlidmaatschap alsnog vast lid wordt, dan worden de kosten van het kennismakings- dan wel zomerlidmaatschap verrekend met de contributie voor vaste leden voor het resterende kalenderjaar (uitgaande van het moment van aanmelding als kennismakingslid dan wel zomerlid)

Sign up?

Opzeggen lidmaatschap

Wilt u uw lidmaatschap voor het volgende jaar opzeggen dan moet dat gebeuren vóór 1 december van het lopende jaar door contact op te nemen met de ledenadministratie.

[email protected]

De vereniging draait op vrijwilligers.

Dit betekent dat ieder lid van Bergvliet twee keer per jaar een bardienst draait. Voor een vereniging als de onze is de inzet van vrijwilligers van groot belang.