Lidmaatschap

Ons ledenbestand bestaat op dit moment uit ca. 350 leden waaronder zo’n 50 jeugdleden.
In het algemeen kunt u in hetzelfde seizoen nog lid worden.

Contributie Kosten per jaar  
Senior 1e gezinslid € 140,00  
Senior 2e gezinslid € 125,00 2e gezinslid, woonachtig op het zelfde adres als het 1e gezinslid.
Zomerlidmaatschap* € 55,00 Periode juni t/m augustus.
Zomerlidmaatschap Jeugd* € 20,00 Periode juni t/m augustus.
Jeugd 12 t/m 17 jaar € 65,00 In het jaar dat een junior 18 wordt, is men senior.
Pupil 10 t/m 11 jaar € 55,00 Aanmelden met button Jeugd
Tenniskid 4 t/m 9 jaar € 35,00 Aanmelden met button Jeugd
Donateur € 12,00  

 

Omdat we zien dat er door het relatief zachte weer in het najaar langer getennist kan worden, is het tennisseizoen verlengd. Het loopt nu van 1 april tot 1 november. Indien u lopende het seizoen lid wordt van onze vereniging wordt de contributie over de nog resterende maanden berekend.

Als u al eerder bij een vereniging hebt getennist, die is aangesloten bij de KNLTB, dan heeft u ook al een KNLTB-nummer in uw bezit. Wij verzoeken u vriendelijk dit nummer aan ons door te geven. Het vereenvoudigt de administratie en u behoudt uw rating.

Na aanmelding zal onze ledenadministrateur contact met u opnemen en u verzoeken een goed gelijkende pasfoto te sturen, zodat de KNLTB de pas kan aanmaken.

Sign up?

*Zomer lidmaatschap

Maak kennis met tennis tijdens het zomerlidmaatschap.
Gebruik het inschrijfformulier en selecteer in het veld soort lid “Zomerlid”.
Tijdens deze periode kunt u éénmalig en als volwaardig lid van de HLTC Bergvliet in de periode juni t/m augustus volop gebruik maken van onze tennisbanen. Omdat u géén lid wordt van de KNLTB kan uitsluitend worden deelgenomen aan de activiteiten die door de HLTC Bergvliet worden georganiseerd. Het lidmaatschap eindigt op 1 september. Personen die het voorgaande seizoen zomerlid zijn geweest, zijn van deelname uitgesloten.

Sign up?

 

Opzeggen lidmaatschap

Wilt u uw lidmaatschap voor het volgende jaar opzeggen dan moet dat gebeuren vóór 1 december van het lopende jaar door contact op te nemen met de ledenadministratie.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

(0182) 501928

Sportpark Wilgenoord

Provincialeweg west 3
2851 EH Haastrecht
Nederland