Lidmaatschap

Ons ledenbestand bestaat op dit moment uit ca. 350 leden waaronder zo’n 50 jeugdleden.
In het algemeen kunt u in hetzelfde seizoen nog lid worden.

Contributie Kosten per jaar  
Senior 1e gezinslid € 150,00  
Senior 2e gezinslid € 140,00 2e gezinslid, woonachtig op het zelfde adres als het 1e gezinslid.
Zomerlidmaatschap* € 60,00 Periode juni t/m augustus.
Zomerlidmaatschap Jeugd* € 25,00 Periode juni t/m augustus.
Jeugd 12 t/m 17 jaar € 75,00 In het jaar dat een junior 18 wordt, is men senior.
Pupil 10 t/m 11 jaar € 60,00  
Tenniskid 4 t/m 9 jaar € 40,00  
Donateur € 12,00  

 

Omdat we zien dat er door het relatief zachte weer in het najaar langer getennist kan worden, is het tennisseizoen verlengd. Het loopt nu van 1 april tot 1 november. Indien u lopende het seizoen lid wordt van onze vereniging wordt de contributie over de nog resterende maanden berekend.

Als u al eerder bij een vereniging hebt getennist, die is aangesloten bij de KNLTB, dan heeft u ook al een KNLTB-nummer in uw bezit. Wij verzoeken u vriendelijk dit nummer aan ons door te geven. Het vereenvoudigt de administratie en u behoudt uw rating.

Actuele pasfoto

Binnenkort komt de KNLTB met een zogenaamde meerjaren ledenpas. Voor de meerjaren ledenpas geldt dus ook dat de pasfoto twee jaar mee gaat. Het is daarom belangrijk voor leden dat er een actuele pasfoto op deze pas komt te staan. De overgang naar de nieuwe pas is dus hét moment voor leden die met een zeer gedateerde foto op hun pas of leden zonder pasfoto op hun pas, om een actuele pasfoto aan te leveren.

Sign up?

*Zomer lidmaatschap

Maak kennis met tennis tijdens het zomerlidmaatschap.
Gebruik het inschrijfformulier en selecteer in het veld soort lid “Zomerlid”.
Tijdens deze periode kunt u éénmalig en als volwaardig lid van de HLTC Bergvliet in de periode juni t/m augustus volop gebruik maken van onze tennisbanen. Omdat u géén lid wordt van de KNLTB kan uitsluitend worden deelgenomen aan de activiteiten die door de HLTC Bergvliet worden georganiseerd. Het lidmaatschap eindigt op 1 september. Personen die het voorgaande seizoen zomerlid zijn geweest, zijn van deelname uitgesloten.

Sign up?

 

Opzeggen lidmaatschap

Wilt u uw lidmaatschap voor het volgende jaar opzeggen dan moet dat gebeuren vóór 1 december van het lopende jaar door contact op te nemen met de ledenadministratie.

[email protected]