Lidmaatschap

Ons ledenbestand bestaat op dit moment uit ca. 400 leden waaronder zo’n 50 jeugdleden.

Contributie (2023)
Kosten per jaar  
Senior € 160,00  
Jeugd 11 t/m 17 jaar € 80,00 In het jaar dat een junior 18 wordt, is men senior.
Tenniskid 4 t/m 10 jaar € 42,50 In het jaar dat je 11 wordt, val je in de categorie Jeugd.
Kennismaking met tennis/padel volwassene* € 50,00 2 maanden
Zomerlid volwassene € 80,00 juni, juli en augustus
Donateur € 12,50  

 

Als je al eerder bij een vereniging hebt getennist, die is aangesloten bij de KNLTB, dan heb je ook al een KNLTB-nummer in bezit. Wij verzoeken je vriendelijk dit nummer aan ons door te geven. Het vereenvoudigt de administratie en je behoudt je rating. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december. Bij aanmelding na 1 mei wordt de contributie naar het aantal overgebleven maanden berekend. De contributie voor het resterende jaar betreft voor seniorleden vanaf

1 mei: € 142
1 juni: € 124
1 juli: € 106
1 augustus: € 88
1 september: € 70
1 oktober: € 52
1 november: € 34
1 december: € 16

Als je vast lid wordt direct aansluitend aan het kennismakingslidmaatschap, dan wordt de contributie, gerekend vanaf de datum dat je kennismakingslid werd, verminderd met een korting van € 25,00

Let op: het kennismakingslidmaatschap is zonder KNLTB-pas, het vaste lidmaatschap is met KNLTB-pas.

Actuele pasfoto

De ledenpas die de KNLTB verstrekt is meerdere jaren geldig. Het is derhalve van belang
dat er een actuele pasfoto op staat. Verzoek aan alle leden is bij het overmaken van de
jaarlijkse contributie de pasfoto te checken en eventueel een nieuwe pasfoto aan te leveren.

Sign up?

*Kennismaking met tennis/padel

Maak kennis met tennis en padel tijdens een lidmaatschap van twee maanden. Het "kennismakingslidmaatschap" kan op elk moment van de maand ingaan en kost 50,00 Euro.
Tijdens deze periode kunt u als volwaardig lid van de HLTC Bergvliet volop gebruik maken van onze tennis- en padelbanen. Omdat u géén lid wordt van de tennisbond (KNLTB) kan uitsluitend worden deelgenomen aan de activiteiten die door de HLTC Bergvliet worden georganiseerd.

Het kennismakingslidmaatschap is in tegenstelling tot het zomerlidmaatschap eenmalig. Als je ooit zomerlid of kennismakingslid geweest bent, kun je helaas niet opnieuw gebruik maken van het kennismakingslidmaatschap.

Sign up?

Opzeggen lidmaatschap

Wilt u uw lidmaatschap voor het volgende jaar opzeggen dan moet dat gebeuren vòòr 1 december van het lopende jaar door contact op te nemen met de ledenadministratie.

[email protected]

De vereniging draait op vrijwilligers.

Dit betekent dat ieder lid van Bergvliet twee keer per jaar een bardienst draait. De bardienst is overigens af te kopen. Voor de procedure en het bedrag om een bardienst af te kopen kunt u contact opnemen met de barcommissie.

Voor een vereniging als de onze is de inzet van vrijwilligers van groot belang.