Terug naar overzicht

Algemene ledenvergadering

Tennispark Wilgenoord
5-3-2021 20:00 - 5-3-2021 22:00

Vanwege de Covid-maatregelen kan dit de jaar de Algemene Ledenvergadering niet plaatsvinden in ons clubhuis. Het bestuur heeft besloten om de ledenvergadering digitaal te houden.

Alle Seniorleden en Ereleden ontvangen komend weekend (27/28 februari) een e-mail met de stukken voor de vergadering, zoals het bestuursverslag over het afgelopen jaar, de commissieverslagen, het financieel verslag, het verslag van de kascommissie en de begroting voor het komend jaar. Zodat er voldoende tijd is om deze vergaderstukken door te lezen.

Op 4 maart ontvangen de desbetreffende leden per e-mail de uitnodiging voor de Digitale Algemene ledenvergadering. In deze e-mail is een link opgenomen naar een vragenlijst/antwoordformulier. In die vragenlijst kunnen de leden schriftelijk reageren op de vergaderstukken en zelf ook vragen stellen. De leden hebben tot en met zondag 14 maart de tijd om te reageren.

Hierna zal het bestuur alle stemmen tellen. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten zullen reacties van minimaal 35 leden nodig zijn. Alle feedback, uitslag van stemmingen en antwoorden van leden zullen eind maart teruggekoppeld worden.

Het bestuur hoopt dat in deze buitengewone omstandigheden, deze manier van ledenraadpleging gewaardeerd wordt en hoopt op een groot aantal reacties.

  Terug naar overzicht